Hợp âm - tab: Năng Quyền Tình Yêu - Thiên Ân,Geoff Bullock - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Năng Quyền Tình Yêu - Thiên Ân,Geoff Bullock - (Lời1: [G]Quỳ bên [D]Cha kính yêu[Em] [Em]Lòng thầm nguyện xi...)

a month ago47
--
Intro: [G] [Em] [C] [D] [G]
Lời1:
[G]Quỳ bên [D]Cha kính yêu[Em]
[Em]Lòng thầm nguyện xin [D]Cha thứ tha[Em]
Đổi [Em]mới trong tâm linh [C]con
Tràn tuôn tình[D]... yêu [Em]Ngài.[C] [D]
 
[G]Và từ khi [D]đến với Cha[Em]
[Em]Lòng thật bình an nhẹ[D] nhàng vững tin[Em]
Yếu [Em]đuối trong con tiêu [C]tan[D]
[D]Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn[G] đời.
 
Chorus:
Điệp Khúc:
[C]Cần giữ con[D]
Bằng tình yêu Chúa [C]lớn lao[G]
[C]Gần Chúa hơn
Giữ con gần bên[G] Cha.
Chờ [C]đợi vững tin[D]
Được Ngài ban sức [C]mới luôn[G]
Cất [D]cánh bay trên đường [Em]đời
Với [Em]thánh linh Cha tràn [C]đầy.
Nhờ nguồn [D]sức thiêng Cha muôn[G] đời.
 
Lời 2:
[G]Cầu xin [D]Cha chí cao[Em]
[Em]Ngự vào lòng con[Bm] đang khát khao[Em]
Nếm [Em]biết yêu thương ngọt [C]ngào
Và giúp [D]con... yêu Ngài[C]
 
[G]Cuộc đời con [D]nay đổi thay[Em]
Là [Em]ngọn đèn soi[Bm] trong tối tăm[Em]
Chiếu [Em]sáng yêu thương Jesus[C] [D]
[D]Để được sáng danh Cha muôn[G] đời.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Năng Quyền Tình Yêu - Thiên Ân,Geoff Bullock - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích