Chord/Tab song: Mưa ngâu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mưa ngâu - (1. Mưa [Em] chi cho đêm dài [B7] thêm Mưa [E7] chi cho ướt t...)

--
1. Mưa [Em] chi cho đêm dài [B7] thêm
Mưa [E7] chi cho ướt tóc [Am] mềm
Mưa [F] hoài lệ tuôn không [B7/F#] dứt
Tình em ray [C] rứt [F#m7b5] mưa khóc tình [B7] Ngâu.
 
2. Mưa [Em] chi cho trôi đời [B7] em
Mưa [E7] sao che chút nắng [Am] tàn
Cho [F] người biệt ly xưa [B7/F#] đó
Ngàn xa không [C] nhớ [B7] chim sáo biệt [Em] mờ.
 
ĐK:
[G] Mưa bay qua trên phố [C] nhỏ
Đêm mưa như muốn [Am] ngỏ
Yêu thương sao vội [F#m7b5] cho?
 
[D] Mưa rơi rơi như giọt [C] nhớ
Buốt giá bao nhịp [Am] thở
Mưa đời làm bơ [B7] vơ.
 
3. Mưa [Em] Ngâu mưa đêm thật [B7] lâu
Mưa [E7] sao mang đến nỗi [Am] sầu
Mưa [F] về tình duyên phai [B7/F#] dấu
Người xưa có [C] thấu [B7] thôi lỡ duyên [Em] đầu.
 
Mưa về tình duyên phai [B7/F#] dấu
Người xưa có [C] thấu [B7] thôi lỡ nhịp [Em] đầu.

Chords List

Chord: Mưa ngâu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like