Hợp âm - tab: Kiêu - 骁 - Diêm Kiêu Nam (闫骁男),Lưu Tư Tình,Trương Hối Tuyền - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Kiêu - 骁 - Diêm Kiêu Nam (闫骁男),Lưu Tư Tình,Trương Hối Tuyền - (wǒ zǒu [Dm]guò yùménguān wài qílián [C]shān shàng piāo de xu...)

2 months ago43 Ballade
--
Tone gốc D#m: Capo 1
wǒ zǒu [Dm]guò
yùménguān wài qílián [C]shān shàng piāo de xuě
yě zǒu [A#]guò
chángchéng biān shàng xiāoxiāo [C]chuī guòlái de fēng
 
shān hé [Dm]biān
yīngxióng dùn rù lín jiàn [C]huàchéng yī chǎng yǔ
tiāndì [A#]jiān yī bǐng jiàn huà [C]pòle qīngtiān
wǒ zǒu [Dm]guò
 
mò běi wànzhàng gū yān [C]chánghé luò rìyuán
shéi tīng [A#]shuō
qiāng guǎn húqín yōuyōu [C]chàng bù wán de gē
zhījǐ [Dm]yuē
 
zìgǔ yīngxióng háojié [C]dāng yǐrén wèi xiān
tiāndì [C]jiān jiānghú yuǎn tújìng [C]duō shào nián
[Dm]ruò nǐ shuō jiānghú shì [C]yīdào hún
[A#]tiānbiān de yún kāile [C]yī shàn mén
 
[Dm]ruò nǐ shuō jiānghú shì [C]yītiáo hé
[A#]qiānnián de yǎn wàng yě [C]wàng bù chuān
wǒ [Dm]zǒuguò
mò běi wànzhàng gū yān [C]chánghé luò rìyuán
 
shéi tīng [A#]shuō
qiāng guǎn húqín yōuyōu [C]chàng bù wán de gē
zhījǐ [Dm]yuē
zìgǔ yīngxióng háojié [C]dāng yǐrén wèi xiān
 
tiāndì [C]jiān jiānghú yuǎn tújìng [C]duō shào nián
[Dm]ruò nǐ shuō jiānghú shì [C]yīdào hún
[A#]tiānbiān de yún kāile [C]yī shàn mén
[Dm]ruò nǐ shuō jiānghú shì [C]yītiáo hé
[A#]qiānnián de yǎn wàng yě [C]wàng bù chuān

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Kiêu - 骁 - Diêm Kiêu Nam (闫骁男),Lưu Tư Tình,Trương Hối Tuyền - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích