Hợp âm - tab: Không Chỗ trong Quán (No Room in the Inn) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Không Chỗ trong Quán (No Room in the Inn) - (1. [G]Nào phòng đẹp chốn [D7/A]cao [D7]lầu, [G]Nào giường nệ...)

a year ago330 E. Grace Updegraff
--
Capo 1
1. [G]Nào phòng đẹp chốn [D7/A]cao [D7]lầu,
[G]Nào giường nệm có [D/A]đâu.
[Em]Sinh trong chuồng chiên đó thôi.
[C]Đầu [Am]Christ không [F#7]chỗ [B]gối.
[D]Có đâu khúc ca [G]tâu hòa.
[D7]Có đâu lòng tri [G]quá.
[G/F]Không vinh cảnh chỉ [C/E]bi [C]trường.
 
Điệp Khúc:
[G/D]Lều [D7]hèn nào còn [G]giường,
Ấy [D7]khéo không chỗ cho [G]Ngài [Em]đấy.
Kíp [A7]hoan nghinh Chúa hôm [D7]nay,
Kẻo [G]đến thiên môn nghe [Em]lời [Am/C]thẹn [B]bấy.
Không [G/D]nơi nào [A]thuộc [D]ngươi [G]đây.
 
2. [G]Nào người vì Chúa [D7/A]dâng [D7]mình.
[G]Hầu Ngài giờ giáng [D/A]sinh.
[Em]Ai khiêm nhường đâu thấy đâu.
[C]Đạo [Am]tâm ai [F#7]sẵn [B]đây.
[D]Mấy ai khóc than [G]tội mình.
[D7]Khát khao về Con [G]Thánh.
[G/F]Ai mong ơn Chúa [C/E]thiên [C]đường.
 
3. [G]Nào, người nhận biết [D7/A]Vua [D7]mình.
[G]Nào người chịu tiếp [D/A]nghinh,
[Em]Hoa tươi dầu thơm có nào,
[C]Gặt [Am]thanh đao [F#7]mũi [B]giáo.
[D]Mấy ai kiếm ơn [G]thiên thành.
[D7]Mấy ai hầu Con [G]Thánh,
[G/F]Ai săn sóc giữa [C/E]canh [C]trường.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Không Chỗ trong Quán (No Room in the Inn) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích