Hợp âm - tab: It Won't Take Long - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: It Won't Take Long - ( The Intro is: G - A - B (2x) play the same for the vers...)

--
The Intro is:

G - A - B (2x)

play the same for the verses!

Chorus is:

[E] [-] [D] [-] [B]
play like this:

[E]And it won't [D]take [B]long to forget you

You can also play this in Open G Tuning. That is much easier and the chorus sounds better!
You'll need only barree chords:

G - 0
A - 2nd fr.
B - 4th fr.
E - 9th fr.
D - 7th fr.

Have fun with that!!!

JJ92

Danh sách hợp âm

Hợp âm: It Won't Take Long - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích