Chord/Tab song: I like me better now

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: I like me better now - (I like me [Emaj7] better now 'Cuz you make [B] me feel that ...)

--
I like me [Emaj7] better now
'Cuz you make [B] me feel that way
I like me better [Emaj7] now
You bring the blushes [F#] to my face
 
Feeling so [Emaj7] ‘Knock You Down’
Guess this's what [B] Keri was on about
I like me [Emaj7] better now
I like me [F#] better better now
 
[Emaj7] Boy I’m singing [B] my heart out [Emaj7] for you, [F#]for you,
[Emaj7] You bring out the [B] dreams in me, [Emaj7] it’s you, [F#] it’s you,
 
[Emaj7]I think I found all the [D#]reasons
why nothing seemed to [Emaj7]be working out be[F#]fore you.
[Emaj7]You trust in me, see the [B]big vision of me,
lead me [Emaj7]through darkness in peace, oh [F#]you
 
I like me [Emaj7]better now[B]
I think I like me [Emaj7]better now[F#]
I like me [Emaj7]better now[B]
I think I like me [Emaj7]better now
Better, better now[F#]
 
Đây là [Emaj7]cách mà anh sẽ nhắc cho một cô gái nhớ về bản thân mình
[B]Có khi thỉnh thoảng chân mình dẫm lên trên những mảnh chân tình
[Emaj7]Ta cứ việc tin tưởng rằng : phần
thưởng dành cho người [F#]gần trưởng thành,
Nếu con tim thấy lạnh, con tim cần dưỡng lành.[Emaj7]
Nhìn trong thành phố dường như ai cũng cố cầm cự[B]
Mẹ là một thiên thần được ban xuống cho ông bố trầm tư [Emaj7]
Bằng một chút hoa tay, lời nhạc được trút ra đây[F#]
Không phải chờ đến lúc ta say mới viết được khúc ca hay[Emaj7].
Có người phụ nữ kia làm nghề thử bia [B]
Luôn có việc ở xưởng phim, thường tìm về nhà vào giữa [Emaj7]khuya..
..lấy HipHop làm bài thơ gửi người thương mến trên nền Rap [F#]
Mọi cố gắng đều đen đúa và lem luốc nhưng được đền đáp[Emaj7]
Và âm nhạc là khoảnh khắc không còn gì để bó[D#] buộc đời
Một giây nào đó không thuộc lời mà tụi mình lại có [Emaj7]cuộc chơi
Ngã đầu lên chiếc gối thật gối thật êm kia
[F#]Đi vào trong màn đêm
(ch’yeah)
Thêm bia !!
 
[Emaj7]Boy I’m singing [B]my heart out [Emaj7]for you, for you, [F#]for you
[Emaj7]You bring out the [B]dreams in me, it’s [Emaj7]you, it’s you,[F#] it’s you
 
It’s you
It’s you
It’s you
It’s you
 
I like me better now
I think I like me better now
I Like me better now
I think I like me better now
better, better now
I like me better now
I think I like me better now
I like me better now
I think I like me better now
Better, better now

Chords List

Chord: I like me better now - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like