Hợp âm - tab: Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) - Vương Anh Tú - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) - Vương Anh Tú - (verse: Lòng người [Am] có những lúc ở [G] giữa suy nghĩ là [...)

4 months ago147 Vương Anh Tú
--
Capo 3 intro: [Am] [G] [F] [G] [Em] [Am] [F] [E7] interlude: [F] [Em] [F] [Em] [Dm] [G] [Em] [Am]
verse:
Lòng người [Am] có những lúc ở [G] giữa suy nghĩ là [F] sẽ đi hay ở [Em] lại
Thành [Dm] bại tình yêu phải [G] qua nhiều cửa [C] ải
 
Một khi [F] tim người đã [Em7] muốn đi rồi
[F] Cố giữ cũng [Em7] sẽ đi thôi
Vì [Dm7] trái tim người có [Em7] thêm khách không [Am] mời
 
pre-chorus:
Rồi mình [F] xa dần theo ý [Em7] Trời
[F] Như nhạc không có [Em7] lời
[Dm7] Anh nào nghĩ lòng [Bm7b5]người dễ đổi [E7] dời
 
chorus:
Dừng lại [Am] nếu em cho là [Dm7] thời
gian qua chúng [G] ta quá đỗi nhạt [C] nhoà
Ngày [F] tháng xưa vất vả, [Em7] lắng lo em mà
[Dm] Tại sao vẫn muốn [E7] xa
 
Thoạt nhiên [Am] những điều ta vẽ [Dm7]ngày
trước [G] trở thành nhiều vết [C] xước
Em vẽ [F] lên nền Trời, [Em7] cánh hoa tàn,
[Dm7] ám chỉ xuân thì [Em7] của em hoang [Asus4] phí [Am]

Danh sách hợp âm

Có thể bạn thích