Hợp âm - tab: Glorify - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Glorify - ( Band: Ever Stays Red Song: Glorify (chords version) Tabbe...)

--
Band: Ever Stays Red
Song: Glorify (chords version)
Tabbed : Anto84
Mail:[email protected]

D 000232
Dadd9 000230
Asus/Db 000220
"D2" 000250
"D3" 040230
A 002220
Bm 224432
G 320030
"B4" 020020

(INTRO-VERSE)

[D9] [As] [D2]
When I walk with You Lord

[As] [D9] [As] [D9]
I find my peace of mind

[D9] [As] [D2]
And when I walk with You Lord

[As] [D9] [D3]
I find my place in life

[Bm] [A] [G]
Everyday I will follow after You... (repeat)

(PRE-CHORUS)

[A] [A] [A]
Everyday I will follow after You

(CHORUS)

[Bm] [D] [G] [B4]
I will glorify You

[Bm] [D] [G]
I will testify Your name... (repeat)

[G] [A] [A]
...testify Your name Your name ...

(BRIDGE)
[D] [Bm]
When the sun sets on the water

[D]
And I see You walking there... (repeat)

[G] [A]
...I will meet You there Lord

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Glorify - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích