Hợp âm - tab: Genie With The Light Brown Lamp - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Genie With The Light Brown Lamp - ( INTRO D C AmC D C AmD7 GENIE WITH THE LIGHT BROWN LAMP [...)

4 years ago933Other Songs The Shadows
--
INTRO D C AmC D C AmD7
GENIE WITH THE LIGHT BROWN LAMP

[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][D7]
[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][D7]

C F BbCC CFBb C C F BbCC D7 D7 BRUG

[Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm][Dm][D7]

[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][D7]
[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][D7]

C F BbC CFBb C C F BbCC D7 D7 BRUG

[Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm][Dm][D7]

[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][D7]
[G] [Em] [Am] [D7] [G] [Em][Am][Am][D7][D7]
G C FGG GCF G G C FGG A A BRUG


[A] [F#m] [Bm] [E7] [A] [F#m][Bm][E7]
[A] [F#m] [Bm] [E7] [A] [F#m][Bm][Bm][E7][E7]
OUTRO A D GAA AGD A>>>>

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Genie With The Light Brown Lamp - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích