Hợp âm - tab: Đào Nương - Thái Hư Ảo Cảnh - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Đào Nương - Thái Hư Ảo Cảnh - (1. Liệu nhân [Em] gian mấy ai thương [Bm] nàng Ngày mai [C] ...)

--
1. Liệu nhân [Em] gian mấy ai thương [Bm] nàng
Ngày mai [C] táng có ai đội [G] tang
Trời mang [Em] mang nát thêm tâm [Bm] trạng
Người ra [C] đi khiến [D] ta bàng [Em] hoàng
 
Nhặt hoa [Em] rơi trái tim tơi [Bm] bời
Bặt tin [C] tức 6 trăm năm [G] trời
Tìm nơi [Em] đâu đã lâu chẳng [Bm] tới
Cả một [C] đời ngồi [D] đây chờ [Em] đợi
 
Gặp lại [Em] cô ta còn đau [Bm] đáu
Rỏ thêm [C] máu lên trang thơ [G] nhàu
Nhiều năm [Em] qua nơi nào nương [Bm] náu?
Tại sao [C] mắt vẫn [D] hay đỏ [Em] au
 
Ngoài trời [Em] mưa hay lệ chan [Bm] chứa?
Từng câu [C] hứa xem như dư [G] thừa
Lòng đau [Em] như triệu [Bm] triệu vết cứa
Đám ma [C] nàng vẫn [D] chưa kịp [Em] đưa.
 
2. Đường thi [Em] ngâm đã bao nhiêu [Bm] lần
Còn vương [C] vấn trước khi dừng [G] chân
Đừng than [Em] thân trách cho duyên [Bm] phận
Kẻ vô [C] tâm khiến [D] cô ngậm [Em] hận
 
Tình nhanh [Em] tan nỗi đau vô [Bm] hạn
Phù vân [C] tán nhân sinh mê [G] loạn
Đề câu [Em] thơ khắc trên mặt [Bm] ván
Rượu lại [C] tràn còn [D] ai bầu [Em] bạn
 
Đèn vừa [Em] châm chung trà chưa [Bm] ngấm
Vội che [C] nón Quai Thao Ba [G] Tầm
Bạn tri [Em] âm không còn hơi [Bm] ấm
Làm sao [C] chấm dứt [D] bao khổ [Em] tâm
 
Lại một [Em] tay chôn mộng trong [Bm] trắng
Giờ yên [C] giấc thiên thu vĩnh [G] hằng
Gửi thêm [Em] cô triệu triệu vạt [Bm] nắng
Khoác cho [C] nàng ánh [D] trăng lạnh [Em] băng.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Đào Nương - Thái Hư Ảo Cảnh - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích