Hợp âm - tab: Da Nâu - Nhật Đăng - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Da Nâu - Nhật Đăng - ([Em]Da nâu, em sống trong khát khao da nâu, em sống trong ướ...)

a month ago38 Ballade Nhật Đăng
--
[Em]Da nâu, em sống trong khát khao da nâu, em sống trong ước ao [D]
[Em]Da nâu, mang đến những ước ao da nâu, mang đến những khát khao [D]
[Em]Làn da nâu [D]Làn da nâu [C]Làn da nâu [B7]
[Em]Da nâu, em sống trong khát khao da nâu, em sống trong ước ao [D]
[Em]Da nâu, mang đến những ước ao da nâu, mang đến những khát khao [D]
[Em]Làn da nâu [D]Làn da nâu [C]Làn da nâu [B7]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Da Nâu - Nhật Đăng - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích