Hợp âm - tab: Cứ để ngày mai - Cá Hồi Hoang - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Cứ để ngày mai - Cá Hồi Hoang - (Verse 1: [Em]Mai này Ai cũng nói về [G]mai này Sẽ đi giày [D...)

5 months ago105 Ballade Cá Hồi Hoang
--
Verse 1:
[Em]Mai này
Ai cũng nói về [G]mai này
Sẽ đi giày [D]cao sẽ xây nhà cao
Sánh muôn vì [Em]sao
 
[Em]Đi về
Ai cũng nói muốn [G]đi về
Uống thêm một [D]ly rồi uống thêm vài ly
Sống bao nhiêu [Em]lâu
 
Chorus:
[C]Lắm lúc cũng [G]vui như vậy
Rồi [D]nhiều khi muốn làm [Em]lại
[C]Lắm lúc cũng [G]khôn như vậy
Mà [D]ngờ đâu đã bị [Em]hại (behind)
 
[C]Có lúc thấy [G]ta phi thường
Và [D]giờ chỉ muốn tồn [Em]tại
[C]Nghĩ mãi cũng [G]thêm đau đầu
Nên [D]thôi, cứ để ngày [Em]mai
 
Verse 2:
[Em]Nghi ngờ
Ai cũng như anh [G]ta vậy
Nói một vài [D]câu, đến một vài hôm
Mãi không gặp [Em]lại
 
[Em]Thôi kệ
Ai cũng nói ôi [G]thôi kệ
Uống thêm một [D]ly rồi uống thêm vài ly
Sống bao nhiêu [Em]lâu
 
Chorus:
[C]Lắm lúc cũng [G]vui như vậy
Rồi [D]nhiều khi muốn làm [Em]lại
[C]Lắm lúc cũng [G]khôn như vậy
Mà [D]ngờ đâu đã bị [Em]hại (behind)
 
[C]Có lúc thấy [G]ta phi thường
Và [D]giờ chỉ muốn tồn [Em]tại
[C]Nghĩ mãi cũng [G]thêm đau đầu
Nên [D]thôi, cứ để ngày [Em]mai
 
Chorus:
[C]Lắm lúc cũng [G]vui như vậy
Rồi [D]nhiều khi muốn làm [Em]lại
[C]Lắm lúc cũng [G]khôn như vậy
Mà [D]ngờ đâu đã bị [Em]hại (behind)
 
[C]Có lúc thấy [G]ta phi thường
Và [D]giờ chỉ muốn tồn [Em]tại
[C]Nghĩ mãi cũng [G]thêm đau đầu
Nên [D]thôi, cứ để ngày [Em]mai

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Cứ để ngày mai - Cá Hồi Hoang - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích