Chord/Tab song: Cẩm Thư Lai (Sơn Hà Lệnh OST - 锦书来 - 山河令 OST) - Ôn Triết (温喆)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cẩm Thư Lai (Sơn Hà Lệnh OST - 锦书来 - 山河令 OST) - Ôn Triết (温喆) - (chūnyì [Am7]nuǎn yè nán [D]mián [Em]yuè shàng lóng shā [Am]h...)

2 years ago344 Ôn Triết (温喆)
--
chūnyì [Am7]nuǎn yè nán [D]mián
[Em]yuè shàng lóng shā [Am]hán [Dm]lín jiàn [G]shuāng qī [C]yàn
zhòng lǐ [Am]xún tā jiē bùjiàn
sìcéng [D]xiāngshí de róngyán
yī chí [F]chūnshuǐ chuī [Em]zhòu
shéi rǎole [Dm7]shéi de sī [Em]niàn
shéi jìnle [E7]shéi de huà [Am]juàn
 
[Am]wǒ yuàn wéi nǐ dài nà qīng lián [D]kāi
[F]wǒ yuàn péi nǐ [G]kàn nà fán [C]huá jǐn
zhè yī [Em]shì yuàn [E]wéi [F]yuàn wéi [G]yīrén [Am]zuì
zhè yī [Dm7]shēng néng [Em]xù qián [Am]shì yuán
 
[Fmaj7] [Fmaj7] [C] [C]
[F] [F] [C] [C]
[Dm7] [Em] [A#maj7] [A#maj7]
[Esus4] [E]
 
yībàn [Am]chēn yībàn [D]yuàn
[Em]jǐn shū tuō yún [Am]jiān [Dm]xiāngsī [G]lèi liǎng [C]biān
zhǐ pà [Am]xīn luàn rú chū jiàn
shéi yán [D]jiàn zì yóurú miàn
yī chí [Fmaj7]chūnshuǐ chuī [Em]zhòu
shéi rǎole [Dm7]shéi de sī [E]niàn
shéi jìnle [E7]shéi de huà [Am]juàn
 
[Am]wǒ yuàn wéi nǐ dài nà qīng lián [D]kāi
[F]wǒ yuàn péi nǐ [G]kàn nà fán [C]huá jǐn
zhè yī [Em]shì yuàn [E7]wéi [Am]yuàn wéi [G]yīrén [Am]zuì
zhè yī [Dm]shēng néng [Em]xù qián [Am]shì yuán
 
[Am]wǒ yuàn wéi nǐ dài nà qīng [D]lián kāi
[F]wǒ yuàn péi nǐ [G]kàn nà fán [C]huá jǐn [Dm]
[Em]zhè yī [F]shì yuàn [G]wéi [Am]yuàn wéi [G]yīrén [F#m]zuì
zhè yī [Dm]shēng néng [Em]xù qián [Am]shì yuán
 
dōu shuō [Am]hóngchén zǐ [D]mò
[Em]dōu shuō jǐn shū [Am]nán tuō
[Dm]chī chīqíng shēn [G]yòu shì shéi rén [C]cuò
nà nián [Am]jiǎng shēng luànle dēngyǐng
yǎotiǎo [D]xiāng nǚ jǐ duōqíng
[Dm]yī yè piān [Em]zhōu yuè mǎn xī [Am]lóu

Chords List

Chord: Cẩm Thư Lai (Sơn Hà Lệnh OST - 锦书来 - 山河令 OST) - Ôn Triết (温喆) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like