Chord/Tab song: Bắc Ninh Kinh Bắc

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bắc Ninh Kinh Bắc - (Bắc Ninh Kinh [Dm]Bắc chiếc [G]nôi của người Việt [D]cổ Chiế...)

a year ago570 Slow Lê Mây
--
Bắc Ninh Kinh [Dm]Bắc chiếc [G]nôi của người Việt [D]cổ
Chiếc [Bb]nôi ngàn câu quan [A]họ
Nằm [Dm]kề kinh đô Thăng [Gm]Long, trấn [Am]giữ kinh đô Thăng [C]Long
Xin mai [Dm]sau ai chớ vô [C]tình
Quên khóm trúc xinh quên câu quan [Bb]họ
Quên ngồi quán [F]dốc quên gốc cây [C]đa
Hay cứ nôm [C]na làng Na làng [Dm]Nội, cứ bận cứ [Bb]vội chợ [C]O chợ [Dm]Nhồi
Nhà [Bb]cao cao chọc [D]trời, đường [Bb]thênh thang ngược [G]xuôi
[Dm]Đừng quên thâm [C]nghiêm những ngôi đình [F]cổ
Đừng quên thâm [C]nghiêm những ngôi chùa [F]cổ
Ngàn năm còn [Am]đó, gương chống ngoại xâm
Dương còn có [C]âm cùng đi đánh [Dm]giặc
Hự rằng [G]là hư hư [Dm]là, hự rằng [G]là hư hư [Dm]là
 
Sông [Bb]Cầu nước chảy lơ [Dm]thơ
Cho em nằm [C]mơ gội đầu chải [F]tóc
Bắc [C]Ninh Kinh [E]Bắc
Thành [G]phố... Như trong [Dm]mơ, Như trong thơ, Như trong mơ...

Chords List

Chord: Bắc Ninh Kinh Bắc - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like