Hợp âm - tab: Ánh sáng - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ánh sáng - ([G]Đêm qua anh mơ thấy [D]nước đang dâng qua đầu [C]Không hề...)

a year ago276 Rock Cá Hồi Hoang
--
[G]Đêm qua anh mơ thấy [D]nước đang dâng qua đầu
[C]Không hề biết gì [D]trước
[G]Anh đưa mắt nhìn quanh[D] nhưng không ai bên cạnh
[C]Mọi thứ chỉ là [D]nước
[C]Có ánh sáng[D] đến bên dìu anh [G]lên trên mái [Em]nhà
[C]Tiếng nói [D]cất lên làm nhẹ cơn[G] gió đâm xuyên qua [Em]da
Có thể đang[C] mơ rất nhiều
Nhưng ta sẽ [D]xây và ngồi ở [G]đây những ánh sáng bên[Em] nhau
Nhắm mắt [C]lại
Hít thật [D]sâu
[G]Bỗng có cơn sấm sét[D] đi ngang qua cây già[C]
Khiến anh rớt[D] xuống
[G]Anh ngước mắt nhìn quanh [D]nhưng cơ ngơi không còn[C]
Mọi thứ chìm trong [D]nước
[C]Có ánh sáng [D]đến bên dìu anh[G] lên trên mái[Em] nhà
[C]Tiếng nói [D]cất lên làm nhẹ cơn [G]gió đâm xuyên qua [Em]da
Có thể đang[C] mơ rất nhiều
Nhưng ta sẽ[D] xây và ngồi ở [G]đây những ánh sáng bên[Em] nhau
Nhắm mắt [C]lại
Hít thật [D]sâu
[C]Có ánh sáng[D] đến bên dìu anh [G]lên trên mái nhà[Em]
[C]Tiếng nói [D]cất lên làm nhẹ cơn[G] gió đâm xuyên qua [Em]da
Có thể đang [C]mơ rất nhiều
Nhưng ta sẽ[D] xây và ngồi ở[G] đây những ánh sáng bên [Em]nhau
Nhắm mắt[C] lại
Hít thật[D] sâu

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Ánh sáng - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích