Hợp âm: Gsus4 - G suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gsus4 - G suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: G C D - Cấu trúc quãng: R 4 5

Gsus4

(G suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtG C DCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế G4 ; G#3 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gsus4] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 5 5 5 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gsus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Gsus4]

Hợp âm: Gsus4 - G suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele