Hợp âm: Gsus2 - G suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gsus2 - G suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: G A D - Cấu trúc quãng: R 2 5

Gsus2

(G suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtG A DCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế G2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gsus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 10 12 12 10 10] - Intermediate
[3 0 0 2 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Gsus2]

Hợp âm: Gsus2 - G suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele