Hợp âm: Gbsus2 - G flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbsus2 - G flat suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Gb Ab Db - Cấu trúc quãng: R 2 5

Gbsus2

(G flat suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtGb Ab DbCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Gb2 ;Hợp âm liên quan F#sus2 ;

Hợp âm [Gbsus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 11 11 9 9] - Intermediate
[x x 4 1 2 2] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gbsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbsus2]

Hợp âm: Gbsus2 - G flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele