Hợp âm: Gbm7 - G flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbm7 - G flat minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Gb A Db E - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Gbm7

(G flat minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtGb A Db ECấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gbmin7 ; Gb-7 ;Hợp âm liên quan F#m7 ;

Hợp âm [Gbm7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 2 2 x] - Intermediate
[2 4 4 2 5 2] - Intermediate
[x 9 11 9 10 9] - Intermediate
[x x 4 6 5 5] - Advanced
[x 9 7 9 7 9] - Advanced
[x 9 11 9 10 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gbm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbm7]

Hợp âm: Gbm7 - G flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele