Hợp âm: Gbm - G flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbm - G flat minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Gb A Db - Cấu trúc quãng: R m3 5

Gbm

(G flat minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtGb A DbCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Gbmin ; Gb- ;Hợp âm liên quan F#m ;

Hợp âm [Gbm] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 2 2 2] - Intermediate
[x 9 11 11 10 9] - Intermediate
[x 9 7 6 7 x] - Advanced
[x x 4 2 2 5] - Advanced
[x x 4 6 7 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gbm]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbm]

Hợp âm: Gbm - G flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele