Hợp âm: Gb9#5 - G flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb9#5 - G flat ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: Gb Bb D E Ab - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

Gb9#5

(G flat ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtGb Bb D E AbCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Gb9(#5) ; Gb+9 ; Gbaug9 ; Gb7#5(add9) ;Hợp âm liên quan F#9#5 ;

Hợp âm [Gb9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 3 4] - Advanced
[x 9 8 9 9 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb9#5]

Hợp âm: Gb9#5 - G flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele