Hợp âm: Gb7sus2 - G flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb7sus2 - G flat dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Gb Ab Db E - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

Gb7sus2

(G flat dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtGb Ab Db ECấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan F#7sus2 ;

Hợp âm [Gb7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 1 2 0] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb7sus2]

Hợp âm: Gb7sus2 - G flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele