Hợp âm: Gbº7 - G flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbº7 - G flat diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: Gb A C Eb - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Gbº7

(G flat diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtGb A C EbCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Gbº ; Gbdim ; Gbdim7 ; Gbdim/6 ; Gbdim(add6) ;Hợp âm liên quan F#º7 ;

Hợp âm [Gbº7] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 1 2 1 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gbº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbº7]

Hợp âm: Gbº7 - G flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele