Hợp âm: G9b5 - G ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G9b5 - G ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: G B C# F A - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

G9b5

(G ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG B C# F ACấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế G9(b5) ; G9(-5) ; G7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 3 2 2 x] - Advanced
[x 10 9 10 10 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [G9b5]

Hợp âm: G9b5 - G ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele