Hợp âm: G7sus2 - G dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G7sus2 - G dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: G A D F - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

G7sus2

(G dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtG A D FCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 0 0 0 3 1] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [G7sus2]

Hợp âm: G7sus2 - G dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele