Hợp âm: G7#5 - G seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G7#5 - G seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G B D# F - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

G7#5

(G seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG B D# FCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế G7(+5) ; Gaug7 ; G+7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 3 4 4 x] - Intermediate
[x 10 x 10 12 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [G7#5]

Hợp âm: G7#5 - G seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele