Hợp âm: G13 - G thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G13 - G thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: G B D F E - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

G13

(G thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtG B D F ECấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế G7(add13) ; G7/6 ; G7/13 ; G7(add6) ; Gdom7/6 ; Gdom7/13 ; Gdom6 ; Gdom13 ; Gdom7(add6) ; Gdom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G13] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 3 0 0 0] - Rookie
[3 5 3 4 5 3] - Advanced
[x 10 9 10 10 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [G13]
Other [Ukulele] finger positions of [G13]

Hợp âm: G13 - G thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele