Hợp âm: Gº7 - G diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gº7 - G diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: G A# C# E - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Gº7

(G diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtG A# C# ECấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Gº ; Gdim ; Gdim7 ; Gdim/6 ; Gdim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 2 3 2 x] - Advanced
[x x 5 6 5 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gº7]

Hợp âm: Gº7 - G diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele