Hợp âm: G#sus2 - G sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#sus2 - G sharp suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: G# A# D# - Cấu trúc quãng: R 2 5

G#sus2

(G sharp suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtG# A# D#Cấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế G#2 ;Hợp âm liên quan Absus2 ;

Hợp âm [G#sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 8 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [G#sus2]

Hợp âm: G#sus2 - G sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele