Hợp âm: G#maj9 - G sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#maj9 - G sharp major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: G# C D# G A# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

G#maj9

(G sharp major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG# C D# G A#Cấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế G#M9 ; G#Maj7(add9) ; G#M7(add9) ; G#major7(add9) ; G#M7/9 ; G#Maj7/9 ;Hợp âm liên quan Abmaj9 ;

Hợp âm [G#maj9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 5 3 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#maj9]
Other [Ukulele] finger positions of [G#maj9]

Hợp âm: G#maj9 - G sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele