Hợp âm: G#maj13 - G sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#maj13 - G sharp major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: G# C D# G F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

G#maj13

(G sharp major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtG# C D# G FCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế G#M13 ; G#Maj7(add13) ; G#M7(add13) ; G#major7(add13) ; G#M7/13 ; G#Maj7/13 ; G#M6 ; G#Maj7(add6) ; G#M7(add6) ; G#major7(add6) ; G#M7/6 ; G#Maj7/6 ;Hợp âm liên quan Abmaj13 ;

Hợp âm [G#maj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 3 3 4 3] - Intermediate
[x 11 x 12 13 13] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#maj13]
Other [Ukulele] finger positions of [G#maj13]

Hợp âm: G#maj13 - G sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele