Hợp âm: G#m7 - G sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m7 - G sharp minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G# B D# F# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

G#m7

(G sharp minor seventh)

LevelAdvancedCategoryMinor chord ; 7th chord ;
NodesG# B D# F#Interval StructureR m3 5 m7
Descriptionminor chord with a minor 7
Alternative Symbol G#min7 ; G#-7 ;Related Chords Abm7 ;

Chord [G#m7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 4 x] - Intermediate
[x 11 13 11 12 11] - Intermediate
[4 6 4 4 7 4] - Advanced
[x 11 9 8 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m7]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m7]

Hợp âm: G#m7 - G sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele