Hợp âm: G#m(maj7) - G sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m(maj7) - G sharp minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: G# B D# G - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

G#m(maj7)

(G sharp minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtG# B D# GCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế G#m(M7) ; G#min(Maj7) ; G#m(+7) ; G#-(M7) ; G#m(addM7) ; G#m(add7) ; G#min(addM7) ; G#min(+7) ; G#min(add7) ;Hợp âm liên quan Abm(maj7) ;

Hợp âm [G#m(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 5 4 4 4] - Intermediate
[x x 6 8 8 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m(maj7)]

Hợp âm: G#m(maj7) - G sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele