Hợp âm: G#dim - G sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#dim - G sharp diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: G# B D - Cấu trúc quãng: R m3 m5

G#dim

(G sharp diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtG# B DCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Abdim ;

Hợp âm [G#dim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 2 0 1 0 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [G#dim]
Other [Ukulele] finger positions of [G#dim]

Hợp âm: G#dim - G sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele