Hợp âm: G#7sus2 - G sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#7sus2 - G sharp dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: G# A# D# F# - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

G#7sus2

(G sharp dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtG# A# D# F#Cấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Ab7sus2 ;

Hợp âm [G#7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 3 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [G#7sus2]

Hợp âm: G#7sus2 - G sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele