Hợp âm: G#5 - G sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#5 - G sharp power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: G# D# - Cấu trúc quãng: R 5

G#5

(G sharp power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtG# D#Cấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Ab5 ;

Hợp âm [G#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 x x x] - Rookie
[x 11 13 13 x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [G#5]
Other [Ukulele] finger positions of [G#5]

Hợp âm: G#5 - G sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele