Hợp âm: G - G major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G - G major - basic major triad - Các note cấu thành: G B D - Cấu trúc quãng: R 3 5

G

(G major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtG B DCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế GM ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 0 0 0 3] - Rookie
[3 2 0 0 3 3] - Rookie
[x 10 12 12 12 10] - Intermediate
[3 5 5 4 3 3] - Intermediate
[x 10 9 7 8 7] - Advanced
[x x 5 7 8 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G]
Other [Ukulele] finger positions of [G]

Hợp âm: G - G major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele