Hợp âm: Fdim - F diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fdim - F diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: F G# B - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Fdim

(F diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtF G# BCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 1 0 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Fdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Fdim]

Hợp âm: Fdim - F diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele