Hợp âm: F9sus4 - F ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F9sus4 - F ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: F A# C D# G - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

F9sus4

(F ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtF A# C D# GCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 8 8 8 8 8] - Rookie
[x 8 x 8 8 6] - Advanced
[13 x 13 12 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [F9sus4]

Hợp âm: F9sus4 - F ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele