Hợp âm: F9#5 - F ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F9#5 - F ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: F A C# D# G - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

F9#5

(F ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF A C# D# GCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế F9(#5) ; F+9 ; Faug9 ; F7#5(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 8 7 8 8 9] - Advanced
[1 x 1 2 2 3] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [F9#5]

Hợp âm: F9#5 - F ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele