Hợp âm: F7 - F dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F7 - F dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F A C D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

F7

(F dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF A C D#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Fdom ; Fdom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 1 2 1 x] - Rookie
[1 3 1 2 1 1] - Intermediate
[x 8 10 8 10 8] - Intermediate
[x x 3 5 4 5] - Advanced
[x 8 10 10 10 11] - Professional
[1 3 x 2 4 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F7]
Other [Ukulele] finger positions of [F7]

Hợp âm: F7 - F dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele