Hợp âm: F6 - F sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F6 - F sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: F A C D - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

F6

(F sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtF A C DCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Fmajor6 ; FMaj6 ; FM6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 x 2 3 x] - Advanced
[x x 3 5 3 5] - Advanced
[x 8 10 7 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F6]
Other [Ukulele] finger positions of [F6]

Hợp âm: F6 - F sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele