Hợp âm: F5 - F power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F5 - F power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: F C - Cấu trúc quãng: R 5

F5

(F power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtF CCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 3 x x x] - Rookie
[8 10 10 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [F5]
Other [Ukulele] finger positions of [F5]

Hợp âm: F5 - F power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele