Hợp âm: F#sus4 - F sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#sus4 - F sharp suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: F# B C# - Cấu trúc quãng: R 4 5

F#sus4

(F sharp suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtF# B C#Cấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế F#4 ; F##3 ;Hợp âm liên quan Gbsus4 ;

Hợp âm [F#sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 4 2 2] - Intermediate
[x 9 9 11 12 9] - Intermediate
[x x 4 6 7 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [F#sus4]

Hợp âm: F#sus4 - F sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele