Hợp âm: F#sus2 - F sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#sus2 - F sharp suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: F# G# C# - Cấu trúc quãng: R 2 5

F#sus2

(F sharp suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtF# G# C#Cấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế F#2 ;Hợp âm liên quan Gbsus2 ;

Hợp âm [F#sus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 11 11 9 9] - Intermediate
[x x 4 1 2 2] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [F#sus2]

Hợp âm: F#sus2 - F sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele