Hợp âm: F#maj9 - F sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#maj9 - F sharp major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: F# A# C# F G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

F#maj9

(F sharp major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF# A# C# F G#Cấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế F#M9 ; F#Maj7(add9) ; F#M7(add9) ; F#major7(add9) ; F#M7/9 ; F#Maj7/9 ;Hợp âm liên quan Gbmaj9 ;

Hợp âm [F#maj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 6 6 6 6] - Intermediate
[2 x 3 3 x 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#maj9]
Other [Ukulele] finger positions of [F#maj9]

Hợp âm: F#maj9 - F sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele