Hợp âm: F#maj7 - F sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#maj7 - F sharp major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: F# A# C# F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

F#maj7

(F sharp major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF# A# C# FCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế F#major7 ; F#M7 ; F#Maj7 ;Hợp âm liên quan Gbmaj7 ;

Hợp âm [F#maj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 2 1] - Intermediate
[2 x 3 3 2 x] - Advanced
[x 9 8 6 6 6] - Advanced
[x 9 11 10 11 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#maj7]
Other [Ukulele] finger positions of [F#maj7]

Hợp âm: F#maj7 - F sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele