Hợp âm: F#m(maj7) - F sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#m(maj7) - F sharp minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: F# A C# F - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

F#m(maj7)

(F sharp minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtF# A C# FCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế F#m(M7) ; F#min(Maj7) ; F#m(+7) ; F#-(M7) ; F#m(addM7) ; F#m(add7) ; F#min(addM7) ; F#min(+7) ; F#min(add7) ;Hợp âm liên quan Gbm(maj7) ;

Hợp âm [F#m(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 3 2 2 2] - Intermediate
[x x 4 6 6 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [F#m(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [F#m(maj7)]

Hợp âm: F#m(maj7) - F sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele