Hợp âm: F#m - F sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#m - F sharp minor - basic minor triad - Các note cấu thành: F# A C# - Cấu trúc quãng: R m3 5

F#m

(F sharp minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtF# A C#Cấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế F#min ; F#- ;Hợp âm liên quan Gbm ;

Hợp âm [F#m] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 2 2 2] - Intermediate
[x 9 11 11 10 9] - Intermediate
[x 9 7 6 7 x] - Advanced
[x x 4 2 2 5] - Advanced
[x x 4 6 7 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#m]
Other [Ukulele] finger positions of [F#m]

Hợp âm: F#m - F sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele