Hợp âm: F#9#5 - F sharp ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#9#5 - F sharp ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: F# A# D E G# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

F#9#5

(F sharp ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF# A# D E G#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế F#9(#5) ; F#+9 ; F#aug9 ; F#7#5(add9) ;Hợp âm liên quan Gb9#5 ;

Hợp âm [F#9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 3 4] - Advanced
[x 9 8 9 9 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#9#5]

Hợp âm: F#9#5 - F sharp ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele